Diễn đàn

Ý tưởng cải thiện chức năng diễn đàn, báo cáo lỗi, thông báo các thay đổi ...
Tiêu đề Trả lời lượt xem Bài viết mới nhất

Thiết kế logo và thay đổi giao diện mới

Bài viết mới nhất 4 năm 3 tháng trước
bởi manh
2 Trả lời 1304 lượt xem
Bài viết mới nhất bởi manh 4 năm 3 tháng trước

Tổng hợp các góp ý ngắn

Bài viết mới nhất 4 năm 3 tháng trước
bởi manh
8 Trả lời 2489 lượt xem
Bài viết mới nhất bởi manh 4 năm 3 tháng trước

Chỉnh sửa bản dịch

Bài viết mới nhất 4 năm 11 tháng trước
bởi manh
7 Trả lời 2155 lượt xem
Bài viết mới nhất bởi manh 4 năm 11 tháng trước

Diễn đàn đã thay đổi giao diện

Bài viết mới nhất 5 năm 3 tuần trước
bởi manh
0 Trả lời 980 lượt xem
Bài viết mới nhất bởi manh 5 năm 3 tuần trước
Thời gian tải trang: 0.115 giây
©2023 GameDevSpot. All Rights Reserved.

Công cụ