Diễn đàn

Ý tưởng cải thiện chức năng diễn đàn, báo cáo lỗi, thông báo các thay đổi ...
Tiêu đề Trả lời lượt xem Bài viết mới nhất

Thiết kế logo và thay đổi giao diện mới

Bài viết mới nhất 2 năm 2 tháng trước
bởi manh
2 Trả lời 671 lượt xem
Bài viết mới nhất bởi manh 2 năm 2 tháng trước

Tổng hợp các góp ý ngắn

Bài viết mới nhất 2 năm 2 tháng trước
bởi manh
8 Trả lời 1450 lượt xem
Bài viết mới nhất bởi manh 2 năm 2 tháng trước

Chỉnh sửa bản dịch

Bài viết mới nhất 2 năm 10 tháng trước
bởi manh
7 Trả lời 1171 lượt xem
Bài viết mới nhất bởi manh 2 năm 10 tháng trước

Diễn đàn đã thay đổi giao diện

Bài viết mới nhất 2 năm 11 tháng trước
bởi manh
0 Trả lời 612 lượt xem
Bài viết mới nhất bởi manh 2 năm 11 tháng trước
Thời gian tải trang: 0.130 giây
©2021 GameDevSpot. All Rights Reserved.

Công cụ