Tổng hợp các góp ý ngắn

  • Tổng số bài viết: 53
  • Số lần được cảm ơn: 17

Trả lời của manh trong chủ đề Tổng hợp các góp ý ngắn

Màu chữ giao diện trả lời nhanh hơi khó nhìn
6 năm 1 tháng trước #7
Chủ đề đã được khóa.
  • Tổng số bài viết: 53
  • Số lần được cảm ơn: 17

Trả lời của manh trong chủ đề Tổng hợp các góp ý ngắn

nhatminh (slack): dòng chữ đăng nhập, đăng ký trong bài viết hơi khó nhìn

6 năm 2 tuần trước #8
Chủ đề đã được khóa.
  • Tổng số bài viết: 53
  • Số lần được cảm ơn: 17

Trả lời của manh trong chủ đề Tổng hợp các góp ý ngắn

Diễn đàn đã thay đổi giao diện mới nên mình khóa chủ đề góp ý của giao diện cũ này.
5 năm 5 tháng trước #9
Chủ đề đã được khóa.
Thời gian tải trang: 0.115 giây
©2024 GameDevSpot. All Rights Reserved.

Công cụ