Chỉnh sửa bản dịch

 • Tổng số bài viết: 53
 • Số lần được cảm ơn: 17

Chỉnh sửa bản dịch Tác giả: manh

Diễn đàn chưa hoàn toàn được Việt hóa và có những chỗ còn dịch kém hiệu quả.

Các góp ý đã chỉnh sửa sẽ thành chữ gạch ngang.
Sửa lần cuối: 5 năm 9 tháng trước bởi manh.
5 năm 9 tháng trước #1

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

 • Tổng số bài viết: 53
 • Số lần được cảm ơn: 17

Trả lời của manh trong chủ đề Chỉnh sửa bản dịch

viet1 (Slack): Chỗ chữ: "The shoutbox is unavailable to non-members", bạn nên thay thành: "You don't have permission to chat in shoutbox", chữ: "The shoutbox is unavailable to non-members" để ở kia làm người ta tưởng mình chưa đăng nhập.
Sửa lần cuối: 5 năm 9 tháng trước bởi manh.
5 năm 9 tháng trước #2

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

 • Tổng số bài viết: 53
 • Số lần được cảm ơn: 17

Trả lời của manh trong chủ đề Chỉnh sửa bản dịch

huyn (florastamine on Slack): Lỗi bản dịch ở mail đăng ký ghi Chi tiếp tài khoản thay vì chi tiết
Sửa lần cuối: 5 năm 9 tháng trước bởi manh.
5 năm 9 tháng trước #3

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

 • Tổng số bài viết: 53
 • Số lần được cảm ơn: 17

Trả lời của manh trong chủ đề Chỉnh sửa bản dịch

Các nút trên thanh công cụ
Sửa lần cuối: 5 năm 1 tuần trước bởi manh.
5 năm 9 tháng trước #4

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

 • Tổng số bài viết: 53
 • Số lần được cảm ơn: 17

Trả lời của manh trong chủ đề Chỉnh sửa bản dịch

Công cụ trả lời nhanh tiêu đề còn chữ Reply to
Sửa lần cuối: 5 năm 1 tuần trước bởi manh.
5 năm 9 tháng trước #5

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

 • Tổng số bài viết: 53
 • Số lần được cảm ơn: 17

Trả lời của manh trong chủ đề Chỉnh sửa bản dịch

Tooltip form đăng ký, field Tên: nhập tên đầy đủ của bạn (cần viết hoa chữ đầu: Nhập)
Sửa lần cuối: 5 năm 1 tuần trước bởi manh.
5 năm 8 tháng trước #6

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.110 giây
©2024 GameDevSpot. All Rights Reserved.

Công cụ