Tổng hợp các góp ý ngắn

 • Tổng số bài viết: 53
 • Số lần được cảm ơn: 17

Tổng hợp các góp ý ngắn Tác giả: manh

Nhiều thành viên: form đăng ký cần lưu lại thông tin đã điền, hiện tại nếu đăng ký thất bại thì form sẽ bị xóa toàn bộ nên phải điền lại từ đầu.

Các góp ý đã chỉnh sửa sẽ thành chữ gạch ngang.

Anh Hà Nguyễn từ BlenderOnline (nick forum: hanguyen): Màu text chỗ đăng nhập/ đăng ký hơi khó nhìn
Sửa lần cuối: 5 năm 8 tháng trước bởi manh.
5 năm 9 tháng trước #1
Chủ đề đã được khóa.
 • Tổng số bài viết: 53
 • Số lần được cảm ơn: 17

Trả lời của manh trong chủ đề Tổng hợp các góp ý ngắn

Dante Pham (Facebook group) em nghĩ phần contact nên để ở footer sẽ hợp lý hơn.
ngoài ra trong phần đăng kí nên validate form trên front-end(có thể làm js) trước rồi sau đó mới validate trên server, làm vậy vừa an toàn hơn chút mà đỡ phải tải lại trang
5 năm 9 tháng trước #2
Chủ đề đã được khóa.
 • Tổng số bài viết: 53
 • Số lần được cảm ơn: 17

Trả lời của manh trong chủ đề Tổng hợp các góp ý ngắn

viet1 (Slack): lịch sử chat cần sửa lại giao diện đồng bộ với theme chính
5 năm 9 tháng trước #3
Chủ đề đã được khóa.
 • Tổng số bài viết: 53
 • Số lần được cảm ơn: 17

Trả lời của manh trong chủ đề Tổng hợp các góp ý ngắn

Trần Minh Tip (Slack)
URL thân thiện hơn, dùng id bài viết hoặc chuyển unicode về không dấu
Sửa lần cuối: 5 năm 8 tháng trước bởi manh.
5 năm 9 tháng trước #4
Chủ đề đã được khóa.
 • Tổng số bài viết: 53
 • Số lần được cảm ơn: 17

Trả lời của manh trong chủ đề Tổng hợp các góp ý ngắn

URL trong bài viết khó phân biệt với chữ thường.
Sửa lần cuối: 5 năm 8 tháng trước bởi manh.
5 năm 8 tháng trước #5
Chủ đề đã được khóa.
 • Tổng số bài viết: 53
 • Số lần được cảm ơn: 17

Trả lời của manh trong chủ đề Tổng hợp các góp ý ngắn

Tootip form đăng ký màu chữ cần chỉnh sửa
5 năm 8 tháng trước #6
Chủ đề đã được khóa.
Thời gian tải trang: 0.118 giây
©2024 GameDevSpot. All Rights Reserved.

Công cụ