Trả lời chi tiết: Dùng gì để viết game server và engine tương ứng

NOTE: You are posting the message as a 'Guest', you can not edit the message or delete it
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để bỏ qua bước này

Your e-mail address will never be displayed on the site.
X

Lịch sử bài viết: Dùng gì để viết game server và engine tương ứng

Dưới đây là 6 bài viết - (Mới đến cũ)

Java cũng khá phổ biến trong mảng này, mình thấy một số người làm game MMORPG sử dụng.

Viết game server thì nên dùng ngôn ngữ + engine gì hả mọi người, em đang muốn dùng golang hoặc c++

Thời gian tải trang: 0.119 giây
©2020 GameDevSpot. All Rights Reserved.

Công cụ