Dùng gì để viết game server và engine tương ứng

  • Tổng số bài viết: 1
  • Số lần được cảm ơn: 0

Dùng gì để viết game server và engine tương ứng Tác giả: giangm9

Viết game server thì nên dùng ngôn ngữ + engine gì hả mọi người, em đang muốn dùng golang hoặc c++
3 năm 11 tháng trước #1
  • Tổng số bài viết: 53
  • Số lần được cảm ơn: 17

Trả lời của manh trong chủ đề Dùng gì để viết game server và engine tương ứng

Java cũng khá phổ biến trong mảng này, mình thấy một số người làm game MMORPG sử dụng.
3 năm 11 tháng trước #2
Thời gian tải trang: 0.102 giây
©2023 GameDevSpot. All Rights Reserved.

Công cụ