Game Enity
 • Tổng số bài viết: 10
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 4

Game Enity Tác giả: nhatminh

class Enity
{
private:
std::vector<std::unique_ptr<Enity>> m_Children;
Enity* m_Parent;
public:
Enity()=default;
~Enity();
"Not thing in this world can trouble you as much as your own thought"
Thành viên Cảm Ơn bạn: manh
1 năm 11 tháng trước #1
 • Tổng số bài viết: 10
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 4

Trả lời của nhatminh trong chủ đề Game Enity

Update 1
"Not thing in this world can trouble you as much as your own thought"
1 năm 11 tháng trước #2
 • Tổng số bài viết: 10
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 4

Trả lời của nhatminh trong chủ đề Game Enity

nhatminh đã viết: Update 1


Test trích dẫn,.
bla bla bla 1.2.3..65
"Not thing in this world can trouble you as much as your own thought"
1 năm 11 tháng trước #3
 • Tổng số bài viết: 53
 • Số lần được cảm ơn: 17

Trả lời của manh trong chủ đề Game Enity

đã test cảm ơn, chắc bản dịch sẽ đổi thành like nhỉ = ))
1 năm 11 tháng trước #4
 • Tổng số bài viết: 10
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 4

Trả lời của nhatminh trong chủ đề Game Enity

Cứ để cảm ơn đi a. E thấy cảm ơn hay hơn like. :D
"Not thing in this world can trouble you as much as your own thought"
1 năm 11 tháng trước #5
 • Tổng số bài viết: 53
 • Số lần được cảm ơn: 17

Trả lời của manh trong chủ đề Game Enity

ok, cái đó bàn sau, vụ dịch làm ngon ngon chút
giao diện cái này khá ổn nhỉ, bài mới các thứ báo hết
1 năm 11 tháng trước #6

Thời gian tải trang: 0.554 giây
©2019 GameDevSpot. All Rights Reserved.

Công cụ