Cài đặt Irrlicht

  • Tổng số bài viết: 53
  • Số lần được cảm ơn: 17

Cài đặt Irrlicht Tác giả: manh

1. Download v1.8.4.
2. Cài đặt MSYS2 bằng link hướng dẫn của GameDevSpot.
3. Đảm bảo bạn đã cập nhật cài đặt các gói cho MSYS2: mingw-w64-x86_64-make, mingw-w64-x86_64-gcc.
4. Giải nén Irrlicht và mở mingw64 shell tại thư mục source/Irrlicht.
5. Sử dụng lệnh make để biên dịch thư viện Irrlicht như ở dưới.
Danh sách tham số (target) gọi tới make:
Linux: staticlib, sharedlib
Windows: staticlib_win32, sharedlib_win32
MacOS: staticlib_osx, sharedlib_osx
Ví dụ: mingw32-make sharedlib_win32 -j4
Chú ý: nếu sử dụng staticlib, bạn sẽ phải link tất cả các thư viện mà Irrlicht cần tùy theo nền tảng và tính năng sử dụng: OpenGL, Direct3D, SDL, các thư viện của OS, ... Mình nghĩ ban đầu bạn có thể dùng sharedlib cho đến khi thực sự cần đến staticlib.
6. Gõ lệnh make tương ứng và đợi thư viện được biên dịch.
7. Thư viện đã biên dịch sẽ được copy vào thư mục lib của folder mà bạn đã giải nén.
8. Có thể copy lib và thư mục include ra để dùng cho dự án game của bạn và xóa đi các thành phần còn lại.
Sửa lần cuối: 5 năm 11 tháng trước bởi manh.
6 năm 1 tháng trước #1

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.116 giây
©2024 GameDevSpot. All Rights Reserved.

Công cụ