Các công cụ soạn thảo của diễn đàn

  • Tổng số bài viết: 10
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 4

Các công cụ soạn thảo của diễn đàn Tác giả: nhatminh

Chèn code vào bài viết:

1. Bấm vào BBCODE trên thanh công cụ để hiển thị mã nguồn của bài viết
2. Bấm vào code để tạo thẻ mới
3. Chèn code vào giữa thẻ code
4. Thêm language vào thẻ, ví dụ: code type="cpp"

#include <stdio.h>
 
int main()
{
   printf("Hello, World!");
   return 0;
}

Chèn video YouTube

Chỉ cần dán link YouTube vào bài viết.
https://www.youtube.com/watch?v=pd8BsgyguNI

Kết quả:


Chèn công thức toán học

Viết trực tiếp ngôn ngữ LaTeX
When $a \ne 0$, there are two solutions to \( ax^2 + bx + c = 0 \) and they are
$$
x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}.
$$

When $a \ne 0$, there are two solutions to \( ax^2 + bx + c = 0 \) and they are
$$
x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}.
$$

Một số hướng dẫn sử dụng LaTeX cho công thức toán học: link
"Not thing in this world can trouble you as much as your own thought"
Thành viên Cảm Ơn bạn: manh, hardingadonis, benson15
Sửa lần cuối: 5 năm 2 tháng trước bởi manh. Lý do: Cập nhật hướng dẫn chèn code, youtube, latex
6 năm 1 tháng trước #1

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.130 giây
©2024 GameDevSpot. All Rights Reserved.

Công cụ