FSHProject - Action Combat Online Multiplayer Game

 • Tổng số bài viết: 27
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 15

Trả lời của SongNguyen trong chủ đề FSHProject - Action Combat Online Multiplayer Game

Một số cập nhật mới:

- Chỉnh sửa particles cho lớp nhân vật sử kiếm:- Phát triển tiếp lớp nhân vật khí công chuyên đánh từ xa:

Thành viên Cảm Ơn bạn: manh
5 năm 10 tháng trước #7

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

 • Tổng số bài viết: 27
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 15

Trả lời của SongNguyen trong chủ đề FSHProject - Action Combat Online Multiplayer Game

Điều chỉnh lại gần như toàn bộ particle cho lớp nhân vật sử kiếm:

5 năm 9 tháng trước #8

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

 • Tổng số bài viết: 27
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 15

Trả lời của SongNguyen trong chủ đề FSHProject - Action Combat Online Multiplayer Game

- Nâng cấp thành công project lên phiên bản mới. Kết quả render animation gần như tương đương khi thực hiện trong Blender (Ở phiên bản cũ, giữ 2 bên có một số khác biệt rất khó chịu).

- Hoàn thành 3 skills mới cho Nuker (Clip sẽ update sau).

- Nâng cấp một số UI.

- Tiếp tục cải thiện particle với những kỹ thuật học lóm được từ Paragon. Cảm ơn Epic Games.

5 năm 9 tháng trước #9

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

 • Tổng số bài viết: 27
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 15

Trả lời của SongNguyen trong chủ đề FSHProject - Action Combat Online Multiplayer Game

Cập nhật tiến độ làm game:

Hoàn thành khoảng 70% số lượng chiêu thức của lớp nhân vật sử khí công. Cố gắng cuối năm hoàn thành để so găng với lớp sử kiếm.

Clip thử nghiệm một chiêu thức mới trong bộ võ công, các bạn thấy như thế nào ?

Thành viên Cảm Ơn bạn: manh
5 năm 8 tháng trước #10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

 • Tổng số bài viết: 53
 • Số lần được cảm ơn: 17

Trả lời của manh trong chủ đề FSHProject - Action Combat Online Multiplayer Game

Ý tưởng skill hay quá :D
5 năm 8 tháng trước #11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

 • Tổng số bài viết: 27
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 15

Trả lời của SongNguyen trong chủ đề FSHProject - Action Combat Online Multiplayer Game

Cập nhật tình hình game:

- Hoàn thành 90% các chiêu thức dự kiến của lớp nhân vật khí công
- Upgrade project thành công lên phiên bản Unreal Engine 4.21
- Cải tiến rất nhiều thành phần UI trong game
- Thay đổi gần như toàn bộ phần âm thanh trong game bằng các assets chất lượng cao từ Epic Games

Sau đây là màn so găng giữa lớp nhân vật mới và boss Hắc Ảnh:

Thành viên Cảm Ơn bạn: manh
5 năm 6 tháng trước #12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.132 giây
©2024 GameDevSpot. All Rights Reserved.

Công cụ