FSHProject - Action Combat Online Multiplayer Game

 • Tổng số bài viết: 25
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 15

Trả lời của SongNguyen trong chủ đề FSHProject - Action Combat Online Multiplayer Game

Hi mọi người, tuần này mình giới thiệu tiếp về kỹ năng bay lượn khi thầy pháp hóa chim sẻ nhé =))
5 tháng 2 tuần trước #25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

 • Tổng số bài viết: 25
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 15

Trả lời của SongNguyen trong chủ đề FSHProject - Action Combat Online Multiplayer Game

- Hi, tuần này đổi không khí một chút với soundtrack đầu tiên trong game nhé:
5 tháng 2 tuần trước #26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

 • Tổng số bài viết: 25
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 15

Trả lời của SongNguyen trong chủ đề FSHProject - Action Combat Online Multiplayer Game

Hi mọi người, tuần này mình giới thiệu nốt các kỹ năng còn lại của thầy pháp:
4 tháng 2 tuần trước #27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

 • Tổng số bài viết: 25
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 15

Trả lời của SongNguyen trong chủ đề FSHProject - Action Combat Online Multiplayer Game

Hi, tuần này mình tiếp tục giới thiệu các yếu tố nước và lửa trong game. Dự là sẽ có nhiều màn "chây chét" lửa cho nhau =))
4 tháng 1 tuần trước #28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

 • Tổng số bài viết: 25
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 15

Trả lời của SongNguyen trong chủ đề FSHProject - Action Combat Online Multiplayer Game

Hi, tuần này mình giới thiệu 2 loại thú cưỡi trong game. Mỗi con sẽ có tác dụng riêng dựa theo địa hình:
3 tháng 2 tuần trước #29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.128 giây
©2022 GameDevSpot. All Rights Reserved.

Công cụ